Palvelut

Palvelut

LVI- suunnittelu ja -valvonta perusparannuskohteissa on ydinosaamistamme. Hallitsemme kaikkien taloteknisten järjestelmien suunnittelun ja olemmekin tehneet lukuisiin kohteisiin Helsingin ydinkeskustassa mm. kaukojäähdytyssuunnittelua viime vuosien aikana. Kiinteistöautomaation merkitys kasvaa myös koko ajan. Liikekiinteistöjen kiinteistöautomatiikan modernisointihankkeissa olemme mukana jatkuvasti.

Palvelut

Asiakkainamme vuosikymmenien saatossa ovat olleet kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöistä suuriin pörssiyhtiöihin. Tavoitteenamme on pitkäaikaiset vuosikymmeniä kestävät asiakassuhteet. Kestävät kumppanuudet ovat edellyttäneet asiakkaidemme toiveiden toteuttamista siten, että on syntynyt laadukkaita suunnitelmia tiukassa aikataulussa kustannustehokkaasti.

Asiakkainamme vuosikymmenien saatossa ovat olleet kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöistä suuriin pörssiyhtiöihin. Tavoitteenamme on pitkäaikaiset vuosikymmeniä kestävät asiakassuhteet. Kestävät kumppanuudet ovat edellyttäneet asiakkaidemme toiveiden toteuttamista siten, että on syntynyt laadukkaita suunnitelmia tiukassa aikataulussa kustannustehokkaasti.

Asiakkainamme vuosikymmenien saatossa ovat olleet kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöistäsuuriin pörssiyhtiöihin. Tavoitteenamme on pitkäaikaiset vuosikymmeniä kestävät asiakassuhteet. Kestävät kumppanuudet ovat edellyttäneet asiakkaidemme toiveiden toteuttamista siten, että on syntynyt laadukkaita suunnitelmia tiukassa aikataulussa kustannustehokkaasti.

Olemme erityisen hyviä näissä:

Olemme erityisen hyviä näissä:

Asuinkerrostalojen
putkisaneerausten hanke- ja toteutussuunnittelu ja valvonta
sekä projektinhoito
Liike- tai toimistorakennusten peruskunnostukseen tai käyttötarkoituksen muutok-
seen liittyvä lvia-suunnittelu
Patteriverkoston tasapainotussuunnittelu ja lämmityssiirtimien
uusintasuunnittelu
Kiinteistöautomatiikan-
modernisointi

Energiasuunnittelu

Jäähdytyssuunnittelu (myös kaukokylmä)

Sekä huoltokirjojen laadina

Asuinkerrostalojen
putkisaneerausten hanke- ja
toteutussuunnittelu ja valvonta
sekä projektinhoito

Patteriverkoston
tasapainotussuunnittelu ja
lämmityssiirtimien
uusintasuunnittelu

Kiinteistöautomatiikan modernisointi

Liike- tai toimistorakennusten peruskunnostukseen tai käyttötarkoituksen muutok-
seen liittyvä lvia-suunnittelu

Jäähdytyssuunnittelu (myös kaukojäähdytys)

Energiasuunnittelu

Asuinkerrostalojen
putkisaneerausten hanke- ja
toteutussuunnittelu ja valvonta
sekä projektinhoito
Patteriverkoston
tasapainotussuunnittelu ja
lämmityssiirtimien
uusintasuunnittelu

Energiasuunnittelu

Kiinteisöautomatiikan modernisointi

Liike- tai toimistorakennusten
peruskunnostukseen tai
käyttötarkoituksen muutok-
seen liittyvä lvia-suunnittelu

Jäähdytyssuunnittelu (myös
kaukokylmä)

Kartoitus

Asiantuntijat kiertävät
kohdetta ja aistinvaraisesti arvioivat korjaustarpeita, -ajankohtaa ja -kustannuksia.

Kuntokartoittajat ehdottavat tarvittavia kuntotutkimuksia. Kuntotutkimuksilla voidaan tarvittaessa tarkentaa esimerkiksi putkien kuluneisuutta, mistä kiinteistöstä löytyy asbestia jne.

Asiantuntijat kiertävät kohdetta ja aistinvaraisesti arvioivat korjaustarpeita, -ajankohtaa ja – kustannuksia.

Kuntokartoittajat ehdottavat tarvittavia kuntotutkimuksia. Kuntotutkimuksilla voidaan tarvittaessa tarkentaa esimerkiksi putkien kuluneisuutta, mistä kiinteistöstä löytyy asbestia jne.

Hanke-
suunnittelu

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu ohjaa toteutussuunnittelua. Hankesuunnitelmassa ehdotetaan mm. käytetäänkö perusparannustyössä putkien uusinnassa perinteistä menetelmää, jossa kaikki putket uusitaan vai uudistetaanko esimerkiksi viemäriputkia sukittamalla vanhan putken sisälle uusi itsekantava viemäriputki.

Hankesuunnittelu ohjaa toteutussuunnittelua. Hankesuunnitelmassa ehdotetaan mm. käytetäänkö perusparannustyössä putkien uusinnassa perinteistä menetelmää, jossa kaikki putket uusitaan vai uudistetaanko esimerkiksi viemäriputkia sukittamalla vanhan putken sisälle uusi itsekantava viemäriputki.

Toteutus-suunnittelu

Toteutussuunnittelu

Toteutussuunnittelussa syntyy tarvittavat asiakirjat ja piirustukset, joiden avulla linjasaneeraus voidaan toteuttaa. Suunnitelmilla pystytään pyytämään useilta eri urakoitsijoilta putkisaneerauksen toteutushintaa.

Urakkakilpailun tuloksena saadaan totutustyölle työntoteuttajilta kiinteähintaiset tarjoukset.

Urakka neuvottelujen jälkeen alkaa toteutustyö.

Toteutussuunnittelussa syntyy tarvittavat asiakirjat ja piirustukset, joiden avulla linjasaneeraus voidaan toteuttaa. Suunnitelmilla pystytään pyytämään useilta eri urakoitsijoilta putkisaneerauksen toteutushintaa.

Urakkakilpailun tuloksena saadaan totutustyölle työntoteuttajilta kiinteähintaiset tarjoukset.

Urakka neuvottelujen jälkeen alkaa toteutustyö.

Valvonta

Valvojan tehtävänä on tarkastaa, että työt tulevat toteutettua suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Valvoja osallistuu työmaakokouksiin ja usein toimii kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä laatien kokousten pöytäkirjat. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös se, että työt pysyvät aikataulussa.

Hän kuittaa urakoitsijan maksuerät, kun maksuerässä esitetyt työt on tehty. Jos työmaalla tulee alkuperäisistä suunnitelmista poikkeavia ratkaisuja, valvoja hyväksyy ne.

Valvoja vastaa lisä- ja muutostyölaskujen sekä luovutusmateriaalin tarkastukseen. Valvoja osallistuu myös malliasennusten tarkastuksiin ja vastaanottoihin.

Valvojan tehtävänä on tarkastaa, että työt tulevat toteutettua suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Valvoja osallistuu työmaakokouksiin ja usein toimii kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä laatien kokousten pöytäkirjat. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös se, että työt pysyvät aikataulussa.

Hän kuittaa urakoitsijan maksuerät, kun maksuerässä esitetyt työt on tehty. Jos työmaalla tulee alkuperäisistä suunnitelmista poikkeavia ratkaisuja, valvoja hyväksyy ne.

Valvoja vastaa lisä- ja muutostyölaskujen sekä luovutusmateriaalin tarkastukseen. Valvoja osallistuu myös malliasennusten tarkastuksiin ja vastaanottoihin

Energiasuunnittelu

TR-tekniikka on laatinut vuosikymmenten varrella energiakatselmuksia liikekiinteistöihin valtion energiasäästön palvelukeskus Motivan energiakatselmoija pätevyydellä. Ylläpidimme vuosikymmeniä kiinteistöjen kulutuksenseurantapapalvelua ja suoritimme kiinteistöjen ylläpidon tarkastuskäyntejä (auditointeja), joissa tarkastettiin kiinteistön laitteiden oikeaa käyttöä. Olemme kouluttaneet myös energiaexperttejä taloyhtiöiden aktiivisista asukkaista taloyhtiöiden tekniikan oikeaan käyttöön. Palveluvalikoimassamme on nykyään myös energiasuunnittelua ja –laskentaa, sekä energiankäytön tehostamisen asiantuntijalausuntojen laadintaa. Energiasuunnittelussa taloteknisen suunnittelun muut osa-alueet yhdistetään ja kokonaisuutta tarkastellaan lähemmin esimerkiksi käyttökustannusten ja ympäristön kuormittumisen näkökulmasta. Osana muuta energiasuunnittelua tarjoamme myös energiatodistuksia rakennuksille.

TR-tekniikka on laatinut vuosikymmenten varrella energiakatselmuksia liikekiinteistöihin valtion energiasäästön palvelukeskus Motivan energiakatselmoija pätevyydellä. Ylläpidimme vuosikymmeniä kiinteistöjen kulutuksenseurantapapalvelua ja suoritimme kiinteistöjen ylläpidon tarkastuskäyntejä (auditointeja), joissa tarkastettiin kiinteistön laitteiden oikeaa käyttöä. Olemme kouluttaneet myös energiaexperttejä taloyhtiöiden aktiivisista asukkaista taloyhtiöiden tekniikan oikeaan käyttöön.

Palveluvalikoimassamme on nykyään myös energiasuunnittelua ja –laskentaa, sekä energiankäytön tehostamisen asiantuntijalausuntojen laadintaa. Energiasuunnittelussa taloteknisen suunnittelun muut osa-alueet yhdistetään ja kokonaisuutta tarkastellaan lähemmin esimerkiksi käyttökustannusten ja ympäristön kuormittumisen näkökulmasta. Osana muuta energiasuunnittelua tarjoamme myös energiatodistuksia rakennuksille.

Kiinteistöautomatiikka

Kiinteistöautomaation merkitys kasvaa koko ajan. Automatiikalla on keskeinen osuus, jotta tiloihin saadaan miellyttävät ja terveelliset olosuhteet. Hyvin toimiva automatiikka on keskeisessä osassa kiinteistön energiataloudellisessa toiminnassa. Kokonaisia järjestelmiä pystytään hallitsemaan ja seuraamaan etänä ja komponenttikohtaisesti. Liikekiinteistöjen kiinteistöautomatiikan modernisointihankkeissa olemme mukana jatkuvasti. Laadimme suunnitelmia tämän päivän ratkaisuilla ja vankalla prosesessiautomaatio-osaamisella.

Kiinteistöautomaation merkitys kasvaa koko ajan. Automatiikalla on keskeinen osuus, jotta tiloihin saadaan miellyttävät ja terveelliset olosuhteet. Hyvin toimiva automatiikka on keskeisessä osassa kiinteistön energiataloudellisessa toiminnassa. Kokonaisia järjestelmiä pystytään hallitsemaan ja seuraamaan etänä ja komponenttikohtaisesti. Liikekiinteistöjen kiinteistöautomatiikan modernisointihankkeissa olemme mukana jatkuvasti. Laadimme suunnitelmia tämän päivän ratkaisuilla ja vankalla prosesessiautomaatio-osaamisella.

Tilaa uutiskirjeemme ja lue
mitä pääkaupunkiseudun
kiinteistöissä tapahtuu

Tilaa uutiskirjeemme ja lue mitä pääkaupunkiseudun
kiinteistöissä tapahtuu tai ota meihin yhteyttä.

Tilaa uutiskirjeemme ja lue mitä pääkaupunkiseudun
kiinteistöissä tapahtuu tai ota meihin yhteyttä.