Mukana kuntokartoituksesta toteutussuunnitteluun ja työnvalvontaan

Suurempia perusparannustöitä edelttää selvitystyöt. Ennen kuin asuinkerrostalossa ryhdytään kalliiseen putkisaneeraukseen on selvitettävä mm. onko talotekniikan uusiminen osittain kokonaan tullut ajankohtaiseksi, päätettävä työn laajuudesta ja mitä putkistosaneerausmenetelmää käytetään.

Asuinkerrostalon putkisaneerausta edeltää usein:

Olemme tarvittaessa mukana kaikissa edellä mainituissa vaiheissa, jotka edeltävät toteutustyötä.